RAAMWERK

PRODUCTIES

Hieronder ziet u een overzicht van onze projecten en films

Projecten 1998- 2019


Informatie analyse UMCG Groningen (april 2018 - heden) op uit te faseren applicaties


Procesontwerp en implementatie P2P Hogeschool Inholland (juni 2016- maart 2018)

Herstructureren van de implementatie en het borging van de Purchase-to-Pay processen.

Het ontwikkelen van structuren waardoor de Hogeschool in staat zal zijn rechtmatig in te kopen via het P2P systeem en de verplichtingenadministratie up to date is.


Interne Controle, Stichting Het Kopland (februari 2016, november 2016,  mei 2017) april 2018, november - januari 2019)

Het uitvoeren van een interne controle op de zorg die door Het Kopland is verleend in 2016, 2017 en  2018

Resultaat: 

Compacte en heldere auditrapportten. Handvaten voor de organisatie voor verdere verbetering.


Financieel beleid cliëntgelden (mei - juli 2016) Stichting Het Kopland

Het uitvoeren van een interne controle op de zorg die door Het Kopland is verleend in 2015.

Resultaat: 

Helder beleidsstuk dat handvat en inzicht levert aan de organisatie.


Procesontwerp en implementatie van P2P Hanzehogeschool Groningen (februari 2015- december 2015)

Ontwikkeling en implementatie van bedrijfsprocessen in de keten van bestellen tot betalen (purchase to pay). Implementatiemethode ontwikkeld waarmee overzichtelijk de stappen gezet kunnen worden om de processen en het ondersteunende systeem  

Resultaat: 

Compact en helder auditrapport dat voldoet aan de NZa norm.


AWBZ audit Het Kopland (januari 2015)

Het uitvoeren van een interne audit op de AWBZ zorg die door Het Kopland is verleend in 2014.

Resultaat: 

Compact en helder auditrapport dat voldoet aan de NZa norm.


Adviseur Administratieve Organisatie Het Kopland (december 2014)

Voor het verkrijgen van een ontheffing door De Nederlandsche Bank, moet de bedrijfsvoering ten aanzien van het beheer van cliëntgelden inzichtelijk weergegeven worden. 

Resultaat: 

Een helder overzicht van de werkprocessen rondom het beheer van cliëntgelden en een advies voor het verkrijgen van de ontheffing.


Adviseur Administratieve Organisatie DUO (juli 2012 – januari 2014)

DUO krijgt met de komst van een nieuwe Wet inburgering nieuwe taken. Deze taken zijn geïmplementeerd in de organisatie. Hiervoor heb ik wetgeving en beleid vertaald naar werkinstructies voor de medewerkers, en naar brieven, wetteksten en formulieren voor de klant.

Resultaat: 

Producten voor zowel klant als medewerker in heldere bewoordingen.


Adviseur procesinrichting Gastransport Services (januari 2010 – juni 2010) 

Binnen de N.V. Nederlandse Gasunie bereidt Gastransportservices zich voor op de implementatie van een nieuw marktmodel (balanceringsregime). Ik heb de processen voor het registreren, contracteren en factureren van transportdiensten herzien en de verandering die het nieuw marktmodel met zich meebrengt op detail niveau invulling gegeven.

Resultaat: 

Een compacte beschrijving van de gewenste werkwijze, een set aan nog te regelen of te besluiten punten en de oplevering van een nieuw procesmodel dat in de implementatiefase communicatief erg krachtig is.


Adviseur procesinrichting Gasunie (mei 2008 – mei 2009) 

N.V. Nederlandse Gasunie laat de afdeling Procurement ontwikkelen tot een professionele centrale inkooporganisatie die door middel van early involvement en doorlopende raamcontracten, inkoop- en administratievoordeel kan behalen. 

Deze ambitie moet concreet worden gemaakt in een nieuwe werkwijze. Op detail niveau heb ik deze werkwijze ontwikkeld en beschreven.

Resultaat: 

Een compacte beschrijving van de gewenste werkwijze.


Adviseur procesinrichting Nuon (mei 2006 – september 2006) 

Nuon verhuisservice wil het internet kanaal optimaliseren. Daartoe heb ik een business case gemaakt over de gevolgen van het automatiseren van de afhandeling van de verhuisaanvragen. Deze maatregelen (systeem en overige maatregelen) zijn in de teams geïmplementeerd. 

Resultaat: 

Verminderde afhandeltijd van een verhuisaanvraag.


Oudere projecten (augustus 1998 – mei 2006) 

Procesontwerper, opleider en audior bij:

Gasunie, Ziggo, KPN mobiel, KPN BU BC, Woonzorg Nederland tevens interim AO coördinator, Wetterskip Fryslân, ICTRO (Min. van Justitie), Ressortsparket en Gerechtshof Den Haag, Nationale Nederlanden, KPN Lambda (internet backbone 1999) en Planet Internet.

Audiovisule producties (productie, regie en montage) 2006 - 2015


Ministerie van Defensie

opdrachtgever: Stafbureau Leiderschap Centrale Defensiestaf


UWV Werkbedrijf (1 productie, 6 varianten)

opdrachtgever: directie WERKbedrijf Noord-Nederland


Woonstichting Lefier Groningen (5 producties)

opdrachtgever: Manager Ontwikkeling


Gemeente Groningen

opdrachtgever: Directeur DIA 


Politie Twente: Ketensamenwerking jeugdhulpverlening

opdrachtgever: Projectleider Politie Twente en gemeente Almelo 


Medisch Centrum Leeuwarden

opdrachtgever: Manager Marketing


Murata Electronics Europe

opdrachtgever: Human Resources Officer


Gemeente Emmen

opdrachtgever: manager communicatie


Gemeente Hoogeveen (2 producties)

opdrachtgever: Human Resources Officer


Pentascope (7 producties)

opdrachtgever: Directeur en Manager Marketing 


Provincie Friesland

opdrachtgever: projectleider duurzaamheid


KPN

opdrachtgever: Projectleider ICT


st. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

opdrachtgever: manager Zorg en BedrijfsvoeringEn diverse kleinere producties, TV commercials en radiocommercials

oa. Museum Het Hoogeland (2014), Yourvibe, stichting Op Roakeldais (10x, 2012- 2014) en Wooncorporatie Portaal (3x, 2014, 2015)


Meer informatie, of wilt u referenties? Neem contact op.

Raamwerkproducties is het bedrijf van Rutger van Raamsdonk. Als ondernemer werkt Rutger samen met inhoudelijk en creatief specialisten om het best werkbare resultaat te bereiken


Wilt u meer informatie?

Neem contact op voor een eerste gesprek.